Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (06.07.2009) - eltrak