Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (07.08.2009) - eltrak