Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (10.08.2009) - eltrak