Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (07.11.2013) - eltrak