Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (13.11.2013) - eltrak