Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (08.03.2013) - eltrak