Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (07.03.2013) - eltrak