Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (08.04.2013) - eltrak