Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (08.06.2009) - eltrak