Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (05.06.2009) - eltrak