Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (09.07.2009) - eltrak