Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (08.07.2013) - eltrak