Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (09.07.2013) - eltrak