Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (04.07.2013) - eltrak