Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (08.08.2013) - eltrak