Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (11.01.2013) - eltrak