Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (11.07.2012) - eltrak