Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (11.08.2009) - eltrak