Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (12.08.2009) - eltrak