Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (11.09.2013) - eltrak