Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (11.10.2013) - eltrak