Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (12.01.2011) - eltrak