Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (13.01.2011) - eltrak