Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (12.02.2013) - eltrak