Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (13.02.2013) - eltrak