Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (13.01.2014) - eltrak