Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (14.01.2014) - eltrak