Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (13.04.2010) - eltrak