Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (13.05.2010) - eltrak