Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (13.07.2009) - eltrak