Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (10.07.2009) - eltrak