Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (13.08.2010) - eltrak