Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (13.09.2013) - eltrak