Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (13.10.2009) - eltrak