Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (12.10.2009) - eltrak