Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (13.11.2009) - eltrak