Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (13.12.2013) - eltrak