Ανακοίνωση για την ακύρωση μετοχών(11.07.2014) - eltrak