Ανακοίνωση για το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου και τον αριθμό μετοχών (16.07.2014) - eltrak