Ανακοίνωση και Δημοσίευση Στοιχείων και Πληροφοριών Εννιαμήνου 2009 (10.11.2009) - eltrak