Ανακοίνωση πρόθεσης συμμετοχής σε διαγωνισμό (10.06.2016) - eltrak