Ανακοίνωση πρόθεσης συμμετοχής σε διαγωνισμό (19.03.2015) - eltrak