Ανακοίνωση πρόθεσης συμμετοχής σε διαγωνισμό (22.05.2015) - eltrak