Ανακοίνωση πρόθεσης συμμετοχής σε διαγωνισμό (20.01.2020) - eltrak