Ανακοίνωση πρόθεσης συμμετοχής σε διαγωνισμό (20.12.2019) - eltrak