Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007 (14.01.2020) - eltrak