Ανακοίνωση σχετική με επιχειρηματικές εξελίξεις στην Εταιρία (02.06.2015) - eltrak