Ανακοίνωση για την Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης (05.06.2015) - eltrak