ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΟΧΩΝ (06.02.2020) - eltrak