ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ- ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (04.07.2017) - eltrak